Contact: 01-5149267

Community Mobilizer 64 views

 

मुख्य जिम्मेवारी:

 • स्थानीय सरकारबाट परियोजना संचालनकोलागि अनुमति लिने ।
 • आफूलाई खटाइएको पालिकाहरुमा जवाफदेहिता निगरानी समुह गठन गर्ने ।
 • जवाफदेहिता निगरानी समुहहरुको नियमित बैठकहरु गर्ने ।
 • उक्त बैठकको उजेन्डा तय गर्ने ।
 • हरेक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न पूर्व तयारी गर्ने ।
 • सार्वजनिक सेवाको अनुगमन गराउने र प्रतिबेदन तयार पारी सम्बन्धीत निकायमा बुझाउने ।
 • जवाफदेहिता निगरानी समुहका सदस्यहरुलाई तालिमको प्रवन्ध मिलाउने, उनीहरुलाई निरन्तर कोचिङ र मेन्टरीङ गरी सुचना माग्न, स्थानीय बजेटमा निगरानी बढाउन, स्थानीय योजना तर्जुमा प्रकृयामा अग्रसरता लिनको लागि निरन्तर प्रोत्साहान गर्ने ।
 • हरेक कार्यक्रमको लागि मेमो भर्ने, स्वीकृति गराउने र जिल्ला संयोजकलाई रिपोर्टिङ गर्ने ।
 • पालिकामा आयोजना हुने अन्तरपुस्ता संवादकोलागि सहभागि छनौट, प्रशिक्षण, र व्यवस्थापन गर्ने ।
 • परियोजनालाई दीगोपना दिन स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रत्येक कार्यक्रममा सहभागि गराउने ।
 • पालिकाले आयोजना गर्ने हरेक कृयाकलापहरुको जानकारी राखि सहभागिता जनाउने ।
 • घटना अध्ययन तथा रेडियो कार्यक्रम तयार पार्न आवस्यक सहयोग गर्ने ।
 • कार्यक्रमले पारेका  सकरात्मक प्रभावको प्रमाणहरु संकलन गरी जिल्ला संयोजक मार्फत पेस गर्ने ।
 • संस्थाले आयोजना गर्ने प्रत्येक तालिम वा समिक्षा बैठकहरुमा सहभागि हुने ।

सीप, अनुभव र योग्ता:

सीपः

 • स्थानीय सरकार र बिभिन्न समुदाय संग मिलेर नतिजा निकाल्न सक्ने ।
 • प्रभावकारी समन्वय सीप ।
 • बैठकको एजेन्डा तयार पर्ने, प्रभावबारी रुपमा बैठक संचालन गर्ने, प्रतिबेदन लेख्ने र कार्ययोजना बनाउने सीप ।
 • कार्यक्रम व्यवस्थापन र संचालन सीप ।

अनुभवः

 • स्थानीय सुशासन प्रवर्दन सम्बन्धी परियोजनामा कम्तिमा ३ बर्ष काम गरेको अनुभव (जस्तैः LGCDP, LGAF)
 • सामाजिक जवाफदेहिताको औजारहरुको जस्तै सूचनाको हक, सार्वजनिक सूनुवाइ, सामाजिक लेखापरिक्षण, सार्वजनिक खर्चको लेखाजोखा, स्थानीय योजना तर्जुमाको चरणहरु, सार्वजनिक सेवाको लेखा जोखा जस्ता बिषयहरुमा राम्रो दख्खल ।
 • स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरु संग समन्वय र सहकार्यमा काम गरेको अनुभव ।

योग्यताः 

 • कम्तिमा १२ कक्षा पास गरेको ।
 • शारिरीक र मानसिक रुपमा सुशासन प्रबर्दनको क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम ।
 • स्थानीय सरकार संचालन र सवालहरुको पहिचान गर्न सक्ने ।

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Kathmandu
 • Full Address House No. 117/42, Janapath Marga, Anamnagar, Kathmandu-32, Nepal
 • Organization Type Associations
Connect with us
Contact Us
https://www.sewabajar.com/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=d23f6

Sewa Bajar Private Limited provides its services i.e. Job Posting, Recruitment, Outsourcing , Corporate Training’s and Advertisement under the brand name of sewabajar.com to Jobseekers , Employers and Advertisers based on their requirement.

Contact Us

Jay Shambhu Bhawan
Jadibuti-32, Koteshwor
Kathmandu, Nepal
+977-1-5149267
info@sewabajar.com